دستگاهی که بدن شما را تکان می دهد

زبان بدن دستها، دستهای یک فرد، چه چیزهایی را از درون ذهن او برای شما ... دستگاهی که طول عمر کنسول و کامپیوتر شما را افزایش می‌دهد؛ سیستم ارت ... دستگاهی که اشک‌تان را درمی‌آورد! - دیدستان دستگاهی که استرس‌تان را کاهش می‌دهد | یاد بگیر دستگاهی که می‌تواند سطح زیست نشانگرهای حیاتی سرطان را بخواند زبان بدن شما، فردی که هستید را شکل می‌دهد! | برنامه تجاری‌سازی فناوری نانو سایبورگ؛ آینده روشن معلولان .